Lär dig skapa avancerade, interaktiva formulär med hjälp av InDesign och Acrobat för digital ifyllning och ivägskickning. Du får också veta hur du på enklaste sätt distriburerar formulären, och samlar in resultaten i en Excel-rapport efter att de fyllts i av mottagarna.

Förkunskaper

Inga tidigare kunskaper behövs, men grundkunskaper i InDesign och Acrobat kan vara en fördel

Mål

Att efter kursen kunna skapa interaktiva formulär i PDF-format som man kan fylla i och skicka in via e-post.

KURSINNEHÅLL

 • Skapa formulär halvautomatiskt från statiskt tryckoriginal

 • Hur man gör sin layout i InDesign för att Acrobat skall känna igen fälten
 • Export till PDF för vidare bearbetning i Acrobat
 • Starta avkänningen av fält i Acrobat
 • Redigera och finjustera fälten
 • Skapa formulär från scratch i InDesign CS6 eller senare

 • Nya formulärfältsfunktionen i InDesign
 • Tillgänglighet i formulär
 • Export till interaktivt formulär från InDesign
 • Skapa formulär manuellt

 • Skapa och konfigurera formulärfält
 • Utseendemässiga inställningar för formulärfälten
 • Ändra format för formulärfälten
 • Avancerade script och extra funktioner

 • Enkel validering av innehåll i fälten
 • Automatisk summering av sifferfält
 • Dölja/visa formulärfält vid klick på knapp/kryssruta
 • Skapa knapp för att skicka formulärdata med mail
 • Välja format för formulärdata (XML, PDF, m.m.)
 • Förbereda PDF:en för användning i Adobe Reader
 • Distribuera formulär

 • Distribuera formulär via mail (automatisering i Acrobat)
 • Samla in formulärdata

 • Automatik för insamling via Acrobat
 • Importera formulärdata manuellt
 • Skapa Excel-rapport av alla ifyllda formulär i Acrobat
Alla kursdeltagare får kursintyg.

KUNSKAP ON DEMAND

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande alternativ:

 1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer med offert.
 2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter, Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för kunskapsområden.

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hur-gör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer. Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.


Förfrågan/bokning