Lär dig använda de två viktigaste programmen för grafisk produktion.

Vi går igenom grunderna i InDesign och Photoshop, så att du kan jobba med bild, layout och typografi på ett så effektivt sätt som möjligt.

Förkunskaper

Allmän datorvana. Grundkunskaper i grafisk produktion en fördel men inte ett krav. Kursen passar bra för nybörjare inom grafisk produktion.

Mål

Att efter kursen kunna ta ansvar för projekt inom grafisk produktion, och producera broschyrer, magasin, böcker m.m. på ett så effektivt sätt som möjligt

KURSINNEHÅLL

 • PHOTOSHOP

 • Grundlära i digital bildbehandling

 • RGB, CMYK
 • Bildformat: Tiff, JPEG, Gif m.m.
 • Skärmsimulering av punktförstoring
 • Soft proofing
 • Bildbehandling

 • Bilder från digitala kameror
 • Bildkorrektion
 • Omfång
 • Att måla i Photoshop

 • Penslar
 • Importera och skapa egna penslar
 • Penselns opacitet.
 • Välja färg och olika färgsystem
 • RGB, CMYK
 • Lagerhantering

 • Arbeta med lager
 • Duplicera lager
 • Lagermask
 • Smarta objekt och smarta filter för "oförstörande" redigering
 • Markeringar och banor

 • Skapa markeringar
 • Konvertera markering till banor
 • Konvertera banor till markeringar
 • Skapa urklippsbanor
 • Jobba med formlager
 • Kanaler och masker

 • Att jobba i snabbmaskläget
 • Spara en markering i en kanal
 • Arbeta med kanaler
 • Texthantering

 • Avancerade textinställningar
 • Skapa tänjd text
 • Skapa textmask
 • Bildmanipulering

 • Kloning
 • Bildmontage
 • Filter och effekter
 • Mönster
 • Anpassning till slutändamål

 • Val av bildformat
 • Trycksaksproduktion vs. digital publicering
 • INDESIGN

 • Introduktion

 • Gränssnittet
 • Inställningar i programmet och säkerhetskopiering av inställningsfiler
 • Kortkommandon
 • Dölja/visa menyalternativ och alternativ i kontrollpaletten
 • Spara ”arbetsytor”
 • Rotera uppslag
 • Hantering av objekt (textblock/bildblock m.m.)

 • Markering
 • Placering
 • Storleksförändring
 • Ramhantering med linjetjocklek m.m.
 • Illustrera med banverktygen och skapa tonplattor för ex.v. annonser

 • Teori och praktik om banor
 • Rita enklare figurer och raka linjer med pennan
 • Färdiga figurverktyg
 • Professionell banhantering med pennverktygen
 • Linjepaletten
 • Sammansatta banor
 • Skapa textkonturer (göra banor av text)
 • Färger

 • Skapa och applicera färger samt felsöka importerade färger
 • Paletterna färgrutor, färg samt övertoning
 • CMYK v.s. RGB
 • Dekorfärger
 • Import och export av färger
 • Färghantering med ICC-profiler och konvertering till CMYK

 • Vad är färghantering, kort om ICC
 • Inställningsmöjligheter i InDesign
 • Montera och manipulera bilder av olika format

 • Teori om upplösning och olika format
 • Montering
 • Multimontering
 • Montera InDesign-filer
 • Smarta stödlinjer
 • Manipulering (rotering, skevning o.s.v.)
 • Figursättning (med banor skapade i InDesign eller Photoshop, eller genom InDesigns ”känn av kanter”)
 • Använda genomskinlighet och effekter på objekten

 • Genomskinlighet
 • Skugga, innerskugga
 • Glöd, innerglöd
 • Reliefeffekter
 • Luddeffekter
 • Genomskinlighetsövertoning
 • Genomgång av typografiinställningar och typografimallar

 • Textramar, skriva in text, textflöde
 • Smart omflödning av text
 • Egenskaper för textramar
 • Import / Export av text
 • Utforma tecken och stycken, formatmallar
 • Tabbar, tabeller och kort om tabellformatmallar
 • Villkorsstyrd text
 • Korshänvisningar
 • Hantera sidor och mallsidor med bl.a. paginering och varibeltext

 • Mallhantering med paginering (mallsidor, malldokument)
 • Linjaler, stödlinjer och stödraster
 • Arbeta i lager
 • Index och innehållsförteckning
 • Fotnoter
 • Sidhuvud/sidfot
 • Varibeltext
 • Felsökning av dokument och export till olika format

 • "Live" preflight
 • Länkpaletten, med avancerade inställningar för visning av information
 • Färgrutor
 • Sök teckensnitt
 • Sök/ersätt text, objektformatering, m.m.
 • Leverans av öppet dokument (funktionen ”packa”)
 • Exportera EPS, PDF
Alla kursdeltagare får kursintyg.

KUNSKAP ON DEMAND

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande alternativ:

 1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer med offert.
 2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter, Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för kunskapsområden.

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hur-gör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer. Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.


Förfrågan/bokning