Detta är en kurs för dig som vill lära dig i praktiken hur man kan skapa kopplingar mellan en databas, trycksak och webbsida med hjälp av XML för att få en automatiserad publicering av data.

Du lär dig grunderna i XML-standarden, XSLT för konvertering av XML mellan olika vokabulärer, bygga upp databas, CSS för layout och typografi på webben, XML-hantering i InDesign, XML-manipulering med Dreamweaver.

Förkunskaper

Allmän datorvana. Goda kunskaper i grafisk produktion en fördel. Grundkunskap i InDesign. Kunskap i webbproduktion och framför allt HTML.

Mål

Kursdeltagaren skall efter kursen kunna, på ett effektivt sätt, återanvända textinformation från en och samma källa (databas) i produktioner både i tryck och för web.

KURSINNEHÅLL

 • Grunderna i XML-standarden

 • Vad är XML och varför skall jag använda det?
 • Att skapa “element“
 • Ange “attribut“
 • Well formed XML
 • Stöd i olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari)
 • Stöd i olika program (InDesign, FrameMaker, QuarkXpress, Microsoft Office, databasprogram m.m.)
 • Validering av XML
 • DTD (Document Type Definition)
 • XML Schema (ett alternativ till DTD)
 • XSLT för konvertering av XML mellan olika vokabulärer

 • Teori om XSLT. Grundläggande transformering XML till XML
 • Export och import med XSLT i databasprogram och InDesign
 • Bygga upp databas

 • Uppbyggnad av databas i Filemaker Pro
 • Export till XML i Filemaker Pro
 • Kort om XML-publicering från andra databaser
 • CSS för layout och typografi på webben

 • Introduktion till CSS-standarden
 • Webbsida med CSS
 • CSS för textformatering av ren XML-text
 • CSS för XHTML
 • CSS för layout
 • CSS-redigering i Dreamweaver
 • XML-hantering i InDesign

 • Göra en grundlayout i InDesign
 • Skapa ev. ”platshållarramar” i InDesign
 • Importera XML och skapa länk till filen för snabb uppdatering
 • XML-manipulering med PHP

 • XSLT-transformering med PHP för webben
Alla kursdeltagare får kursintyg.

KUNSKAP ON DEMAND

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande alternativ:

 1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer med offert.
 2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter, Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för kunskapsområden.

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hur-gör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer. Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.


Förfrågan/bokning