Vi går igenom alla delar i en grafisk produktion fram till PDF-leverans för tryck och förberedelser av grafiskt material för återanvändning i produktion av interaktiva digitala publikationer. Genomgång av olika arbetsmoment i ett grafiskt produktionsflöde. Kontrollsystem i ett digitalt arbetsflöde. Varför, när och hur hanteras det.

Målet med kursen är att planera inför flerkanalspublicering: Tryck, ePub, webb och interaktiv app.

Förkunskaper

Kursen riktar sig till producenter, projektledare, arbetsledare, produktionsansvariga, prepresschefer och företagsledare. Kursen kräver kunskap i digital grafisk produktion. Kunskap i hantering av grafiska program är ett plus men inget krav.

Mål

Att effektivisera, modernisera och skapa ett grafiskt produktionsflöde för flerkanalspublicering.

KURSINNEHÅLL

 • Grafiskt produktionsflöde

 • Genomgång av olika arbetsmoment i ett grafiskt produktionsflöde
 • Kontrollsystem i ett digtalt arbetsflöde
 • Arbetsmoment intern produktion
 • 1. Digitalisering av bildmaterial

 • Har du rätt hårdvara?
 • Att välja rätt bildmaterial till rätt produktion.
 • Inställningar för bildinläsning/fotografi
 • Hur ska materialet publiceras (tryck, web, epub, app). Att välja rätt digitalformat.
 • ICC som hjälpmedel för färghantering
 • Automatisering av vissa arbetsmoment
 • 2. Digitalisering och vektorisering av logotype, streckbilder och text

 • Färgläggning av vektoriserade logotyper eller streckbilder
 • Att skapa rätt färger för flerkanalspublicering
 • 3. Typsnitt och layouthantering

 • Typsnittsteknologi och installation av typsnitt
 • Kontroll av typsnitt
 • Att jobba med mallar i layoutarbete: Sidmallar, teckenformat och styckeformat
 • 4. Kontroll och leverans av original

 • Leverans: Öppet dokument, PDF, html5
 • Kontroll av externt bildmaterial: Upplösning, färgmängd, storlek, format, m.m.
 • Automatisering av olika kontrollmoment
 • Anpassning av layout för olika ändamål
 • 5. Automatisering av ett pdf-flöde

 • Korrekta inställningar för att skapa PDF-dokument
 • Inställningar i Quark och InDesign för export direkt till PDF
 • Kontroll av pdf-dokument
 • 6. Att planera för digitala interaktiva publikationer

 • Anpassa sidstorlek från tryck till digitala enheter
 • Att skapa interaktiv PDF med video, knappar och interaktivitet
 • Att planera inför anpassning till interaktiv app
 • Liggande eller stående layout.
 • Att skapa interaktivitet från befintligt material
 • Att lägga till interaktivitet, ljud, video, mm
 • Att planera distribution via Apple Store eller Google Play.
Alla kursdeltagare får kursintyg.

KUNSKAP ON DEMAND

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande alternativ:

 1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer med offert.
 2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter, Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för kunskapsområden.

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hur-gör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer. Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.


Förfrågan/bokning