Lär dig senaste versionen av det professionella sidombrytningsprogrammet Quark Xpress i rask takt. I nya versionen finns enormt nyttiga funktioner för multipublicering, dvs producera för tryck, webb och interaktiva presentationer från samma grundoriginal.

Förkunskaper

Kunskap och erfarenhet i grafisk produktion från tidigare version av QuarkXpress eller andra layoutprogram. Viss kännedom i Illustrator och Photoshop samt grundkunskap om Acrobat.

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna producera annonser, layout och tidningar med hjälp av senaste versionen av QuarkXpress och även kombinera produktionen med andra grafiska program.

KURSINNEHÅLL

 • Introduktion till QuarkXpress

 • Verktygen och dess funktion
 • Översikt av det nya gränssnittet i Quark
 • Ordning och navigering i dokumentet
 • Montagebordet
 • Linjaler och stödlinjer
 • Nya baslinjerasterfunktionen
 • Layoutverktyg

 • Att jobba i lager
 • Skapa, öppna och spara dokument
 • Att jobba med block: Skapa, ändra, omforma, flytta, rama, färglägga
 • Att förena och dela block
 • Att jobba med linjer: Skapa, omforma och använda linjestilar
 • Att jobba med objekt: Manipulering, storlek, omformning, klippa ut, klistra in, staplingsordning, m.m.
 • Dokumentlayout: För tryck, webb och digitalpublicering

 • Skapa mallsidor och användning
 • Skapa flersidiga dokument
 • Sidnumrering och avsnitt
 • Arbeta med textflöde från sida till sida
 • Att arbeta med spalter
 • Text och typografi

 • Redigera, importera och exportera text
 • Avstavningskontroll, ordlistor
 • Typografiska inställningar: Teckenattribut och styckeattribut. Kerning och knipning
 • Styckeattribut: Justering, indrag, radavstånd, tabulatorer, änkor och horungar, radavstånd mellan stycken, anfanger
 • Hängande interpunktion
 • Tabellhanteraren

 • Grafik och bilder

 • Dra och släpp för att montera bilder
 • Nya sättet att behandla bilder med bildinnehållsverktyget
 • Skapa text och konvertera till block
 • Figursättning runt objekt
 • Bildformat, import, export, manipulering, kontrast, egna bildraster
 • Skapa och redigera banor med nya bezierverktyget

 • Färg och svällning

 • Att jobba med färger: Färgsystem
 • Att skapa och redigera färger
 • Att ange dekor och processfärger
 • Ange färg, tonvärde och övertoningar
 • Svällning: Riktlinjer, förvald och specifik
 • Svällning av EPS-bilder mot bakgrund
 • Skapa och använd djupsvart
 • Bildbibliotek

 • Skapa och öppna nya bildbibliotek
 • Böcker

 • Att jobba med kapitel för synkronisering och utskrift
 • Att skapa innehållsförteckningar och index
 • JobJackets: Avancerad Preflight

 • Utskrift och Export

 • Förbered dokument för utskrift på plats eller för leverans till reproanstalter eller tryckerier
 • Att leverera dokument för tryckning: Öppet dokument med bifogade bilder
 • Att spara EPS
 • Att spara som PostScript
 • Att skapa PDF från PostScript
 • Att Exportera som PDF
 • Produktion av webbsidor: Introduktion

 • Att producera webbsidor, formulär, image maps, rollovers, m.m.
 • Webblayoutdelen i QuarkXpress tillåter produktion av webbsidor eller banners med samma enkelhet och snabbhet som vanlig grafisk produktion
 • Flashproduktion i Quark
Alla kursdeltagare får kursintyg.

KUNSKAP ON DEMAND

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande alternativ:

 1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer med offert.
 2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter, Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för kunskapsområden.

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hur-gör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer. Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.


Förfrågan/bokning