Kursen vänder sig till dig som vill lära dig Adobe Photoshop från grunden eller till dig som redan arbetar i programmet men vill lära dig mer.

Vi går igenom grundlära i digital bildbehandling, bildinläsning och bildbehandling, att måla i Photoshop, lagerhantering, markeringar och banor, kanaler och masker, texthantering, bildmanipulering.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha datorvana och dessutom vara bekant med programmet Adobe Photoshops användningsområde.

Mål

Att efter kursen ha god förståelse för hur Adobe Photoshop fungerar samt kunna skapa och slutföra egna projekt i programmet.

KURSINNEHÅLL

 • Grundlära i digital bildbehandling

 • Om inläsning och bildlagring
 • RGB, CMYK
 • Bildformat: Tiff, JPEG, Gif m.m.
 • Grunden för kalibrering av scanner, kamera, skärm och utskrift
 • Skärmsimulering av punktförstoring
 • Soft proofing
 • Bildinläsning och bildbehandling

 • Att jobba med fotografier: Inläsning och bildbehandling
 • Bilder från digitala kameror
 • Bildkorrektion
 • Omfång
 • Att måla i Photoshop

 • Penslar
 • Importera och skapa egna penslar
 • Penselns opacitet.
 • Välja färg och olika färgsystem
 • RGB, CMYK
 • Lagerhantering

 • Arbeta med lager
 • Duplicera lager
 • Lagermask
 • Smarta objekt och smarta filter för "oförstörande" redigering
 • Markeringar och banor

 • Skapa markeringar
 • Konvertera markering till banor
 • Konvertera banor till markeringar
 • Skapa urklippsbanor
 • Jobba med formlager
 • Kanaler och masker

 • Att jobba i snabbmaskläget
 • Spara en markering i en kanal
 • Arbeta med kanaler
 • Texthantering

 • Avancerade textinställningar
 • Skapa tänjd text
 • Skapa textmask
 • Bildmanipulering

 • Kloning
 • Bildmontage
 • Filter och effekter
 • Mönster
 • Anpassning till slutändamål

 • Val av bildformat
 • Trycksaksproduktion vs. digital publicering
Alla kursdeltagare får kursintyg.

KUNSKAP ON DEMAND

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande alternativ:

 1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer med offert.
 2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter, Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för kunskapsområden.

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hur-gör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer. Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.


Förfrågan/bokning