Annons- och sidproduktion innehåller digitala grafiska element, typ logotyper, bilder, färger, färgmängd, etc. Kontroll och kvalitetsgranskning av dessa dokument är resurs- och tidskrävande. Trots kontroller blir det fel ibland i produktionskedjor, med de ekonomiska konsekvenser som en reklamation för med sig.

Kursen är inriktad mot att lära sig förstå de olika komponenterna i ett digitalt produktionsflöde och som mål bygga upp ett produktionsflöde där granskning, kontroll, leverans och ändringar av grafiska element automatiseras på olika nivåer i ett Switchflöde.

Ett antal hjälpprogram används under kursen för att vissa olika möjligheter till automatisering, bl.a. Indesign, Photoshop, Pitstop server och professional, Acrobat, Switch, m.m.

Förkunskaper

Mycket goda kunskaper i grafisk produktion. Erfarenhet av manuell felsökning och korrigering ett stort plus.

Mål

Att bygga upp ett produktionsflöde där granskning, kontroll, leverans och ändringar av grafiska element automatiseras på olika nivåer.

KURSINNEHÅLL

 • Grafiskt produktionsflöde

 • Genomgång av olika arbetsmoment i ett grafiskt produktionsflöde
 • Kontrollsystem i ett digitalt arbetsflöde. Varför, när och hur hanteras det
 • Automatisering i Photoshop

 • Kontroll av bildupplösning
 • Kontroll av bildformat
 • Skärpeinställning för tryck
 • Bildkorrektion, kontrast, färgstick, m.m.
 • Automatisering av ovanstående för flera bilder eller mappar
 • Annons- och sidproduktion

 • Indesign som annons och sidproduktionsverktyg
 • Inställningar
 • Preflight i Indesign vs. Acrobat vs. PitStop
 • Export av annons och dokument från InDesign.
 • Kontroll av digitala dokument

 • Granskning, kontroll och ändringar av PDF-dokument med Enfocus PitStop
 • Granskning, kontroll och ändringar av PDF-dokument med Adobe Acrobat
 • Kontroll i produktionsflöde

 • Att länka ihop olika program för skapandet och kontroll av digitala dokument
 • Pitstop server för säker kontroll och leverans av pdf-dokument
 • Automatiseringskedja för kontroll och leverans av digitala dokument

 • Integration och uppbyggnad av kontroll och leveranssystem med Enfocus Switch
 • Vi skapar en automatiseringskedja för leverans och en kedja för kontroll av inkommande material
 • Programgenomgång

 • Photoshop, Acrobat, Switch, InDesign, PitStop Server
Alla kursdeltagare får kursintyg.

KUNSKAP ON DEMAND

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande alternativ:

 1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer med offert.
 2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter, Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för kunskapsområden.

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hur-gör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer. Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.


Förfrågan/bokning