Detta är en kurs för dig som vill lära dig hur man kan skapa kopplingar mellan en databas, och ett layoutprogram med hjälp av XML för att få en automatiserad publicering av data.

Du lär dig grunderna bakom XML i InDesign, allmän teori bakom XML-tekniken samt kopplingar/import till de förformaterade sidorna i Indesign.

Förkunskaper

Allmän datorvana. Goda kunskaper i grafisk produktion en fördel. Grundkunskap i InDesign.

Mål

Kursdeltagaren skall efter kursen kunna, på ett effektivt sätt, återanvända textinformation från en och samma källa (databas) i produktion för tryck.

KURSINNEHÅLL

 • Grunderna i XML-standarden

 • Vad är XML och varför skall jag använda det?
 • Hur skall XML-dokument skapas?
 • Att skapa “element“
 • Ange “attribut“
 • Well formed XML
 • W3C och internet-standarden
 • Stöd i olika webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera)
 • Stöd i olika program (InDesign, FrameMaker, QuarkXpress, Microsoft Office, databasprogram m.m.)
 • Validering av XML
 • DTD (Document Type Definition)
 • XML Schema (ett alternativ till DTD)
 • XSLT för konvertering av XML mellan olika vokabulärer

 • Teori om XSLT
 • Grundläggande transformering XML till XML
 • Kort om transformering till XHTML för publicering på webb
 • Export och import med XSLT-transformering i databasprogram och InDesign
 • XML-hantering i InDesign

 • Göra en grundlayout i InDesign
 • Skapa ev. ”platshållarramar” i InDesign
 • Importera XML och skapa länk till filen för snabb uppdatering
 • Paletten ”märkord” och fönstret ”struktur”
 • Koppla stycke- samt teckenformatmallar till märkorden i XML-filen
 • Tabellformat och Cellformat för automatisk formatering av tabelldata
 • Import av XML-tabeller med CALS-standarden
Alla kursdeltagare får kursintyg.

KUNSKAP ON DEMAND

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande alternativ:

 1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer med offert.
 2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter, Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för kunskapsområden.

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hur-gör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer. Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.


Förfrågan/bokning