EPS MEDIAUTBILDNING är en arbetsenhet inom EPS Graphics Tools AB (Orgnr: 556332-1529).

Vi är specialister inom grafiskt produktionsflöde och erbjuder anpassade utbildningar för grafiska producenter, fotografer, konstnärer, mm

Våra lärare/konsulter är specialister inom olika kunskapsområden: Prepress, bildbehandling, bokproduktion, interaktiv publicering, PDF-produktion, webpublicering, mm, mm

Hos oss kan man beställa heldagskurser, halvdagskurser eller endast svar på specifika produktionsproblem eller ämne.

Din mail/förfrågan används endast som underlag för en offert. Efter vi har en skriftlig överenskommelse bokar vi uppdraget för er.